IT Support

 

Startside Driftssupport Navision Support Kontakt Diverse Links

Firmaets speciale er installation og drift af PC-netværk baseret på Microsoft Windows Servere for mindre og mellemstore virksomheder, hvor firmaet enten ikke selv har IT personale ansat, eller hvor IT afdelingen af og til har brug for en ekstra hånd.

Små problemer afhjælpes løbende via telefon eller fjernopkobling (Remotesupport), hvor PC'en overtages med din accept, og problemerne afhjælpes, evt. mens du ser på. På den måde sikres en hurtig og effektiv afhjælpning af opståede problemer.

Uanset hvilken af de tre størrelse din server installation har, kan der installeres nyt udstyr eller software, testes backuprutiner og rådgives om nyanskaffelser.

Der ydes hjælp til mail opsætning af smartphones, og opsætning af remote/hjemme arbejdspladser.

Virus fjernes fra angrebne PC'er - dokumenter, billeder og anden data genskabes fra defekte harddiske.

Der foretages tilretning af Navision regnskabssystem, programmeres Excel løsninger mv.

Fungerer kort sagt som virksomhedens egen IT-afdeling...Persondataforordning (GDPR)

Da EDB Steen ikke indsamler og behandler person data af nogen art, er EDB Steen ikke direkte omfattet af GDPR.

I forbindelse med fejlsøgnings/fejludbedrings opgaver – det være sig fejlbehæftede databaser – fejlbehæftede Excel ark – defekte harddiske, hvor der skal genskabes tabt data fra, kan EDB Steen komme i kontakt med personfølsomme oplysninger.

Disse data genskabes udelukkende til kundens brug – EDB Steen indsamler/behandler ikke disse data til eget brug, eller overgiver til 3.mand. Kunden anses som værende Dataansvarlig

Når data er genskabt og overgivet til kunden, slettes evt. datakopier, efter at kunden har godkendt dataene og senest efter 30 dage.

Under genskabelse af data på EDB Steens adresse, foregår disse på et system, som udelukkende bruges til dette formål, og som er beskyttet af adgangskontrol.

Hvis EDB Steen mod forventning, skulle få mistanke om uautoriseret adgang til kundens data, underrettes kunden øjeblikkelig – så er det op til kundens Dataansvarlig at vurdere om der er personfølsomme oplysninger, der kan være blevet lækket.

Uanset hvad data der genskabes, har EDB Steen total tavshedspligt