Startside

 

Startside Driftssupport Navision Support Kontakt Diverse Links

Firmaets speciale er installation og drift af PC-netværk baseret på Microsoft Windows Servere for mindre og mellemstore virksomheder, hvor firmaet enten ikke selv har IT personale ansat, eller hvor IT afdelingen af og til har brug for en ekstra hånd.

Små problemer afhjælpes løbende via telefon eller fjernopkobling (Remotesupport), hvor PC'en overtages med din accept, og problemerne afhjælpes, evt. mens du ser på. På den måde sikres en hurtig og effektiv afhjælpning af opståede problemer.

Uanset hvilken af de tre størrelse din server installation har, kan der installeres nyt udstyr eller software, testes backuprutiner og rådgives om nyanskaffelser.

Der ydes hjælp til mail opsætning af smartphones, og opsætning af remote/hjemme arbejdspladser.

Virus fjernes fra angrebne PC'er - dokumenter, billeder og anden data genskabes fra defekte harddiske.

Der foretages tilretning af Navision regnskabssystem, programmeres Excel løsninger mv.

Fungerer kort sagt som virksomhedens egen IT-afdeling...